Internships

Internships Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands

Svenska Handelskammaren i Nederländerna erbjuder löpande praktikplatser till studenter vid svenska universitet/högskolor. Det finns två praktikplatser varje termin samt en praktikplats under sommaren. Se nedan för aktuell praktikinformation.

Praktikplats Svenska Handelskammaren HT 2017

Svenska Handelskammarens praktikplatser för HT 2017 har tillsatts.

Ny praktikplats annons för våra två praktikplatser Event Management och Kommunikation VT 2018 kommer att läggas ut i september 2017.

Sommar praktik 2018

Praktikannons för vår Sommar praktikplats 2018 kommer att läggas ut i mars 2018.

Patrons