Internships

Internships Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands

Svenska Handelskammaren i Nederländerna erbjuder löpande praktikplatser till studenter vid svenska universitet/högskolor. Det finns två praktikplatser varje termin samt en praktikplats under sommaren. Se nedan för aktuell praktikinformation.

Praktikplats Svenska Handelskammaren Sommaren 2018

Svenska Handelskammaren i Nederländerna tillhandahåller en dynamisk nätverksplattform för att främja samarbetet mellan svenskt och nederländskt näringsliv. Sommaren 2018 erbjuder vi en praktikplats till en driven och motiverad student som befinner sig i slutet av sin utbildning.

Denna praktikplats innefattar:

  • Allomfattande arbetsuppgifter såsom kommunikation & sociala medier, eventplanering, samt administrativa uppgifter
  • Assistera i programplanering och utförandet av Handelskammarens och Young Professionals events
  • Utveckla och implementera Handelskammarens strategi för kommunikation och sociala medier.

Allmänna villkor

  • Svensk medborgare
  • Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola
  • Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning
  • Praktikanten ska vara försäkrad
  • Ingen ersättning utgår för praktikperioden & praktikanten förväntas själv ordna boende

Praktikperiod: 4 juni – 24 augusti

Ansökningsbrev samt CV med foto skickas till: info@swedishchamber.nl
Sista ansökningsdatum: 4 April 2018

Patrons