Internships

Internships Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands

Svenska Handelskammaren i Nederländerna erbjuder löpande praktikplatser till studenter vid svenska universitet/högskolor. Det finns två praktikplatser varje termin samt en praktikplats under sommaren. Se nedan för aktuell praktikinformation.

 

Ansökan till praktikplatser under sommaren och höstterminen 2018 är stängd. Ansökan för vårterminen 2019 kommer att öppna under hösten.

Patrons