Maria Rankka: För elitspel krävs de bästa borgmästarna

Back to overview

På årets möte med World Economic Forum i Davos deltog sex premiärministrar och sju borgmästare. Kanske ett tecken i tiden, för städer spelar en allt större roll för världens utveckling. Miljö, säkerhet, innovation, migration och handel är frågor som har en tydlig urban dimension.

Framgångsrika städer är tillväxtmotorer. Så få som 600 städer står för 60 procent av världens samlade BNP. Utan urbanisering ingen fattigdomsbekämpning. Städerna leder utvecklingen, men vem leder städerna? Det är en fråga som allt fler har anledning att ställa sig. För att spela i städernas elitserie krävs, utöver, viss storlek, också en välutbildad befolkning, företag i den tekniska framkanten och öppenhet för handel. Inte minst det sista behöver särskilt understrykas. Donald Trumps hemstad New York skulle inte vara en finansiell och kulturell maktfaktor utan öppenheten mot omvärlden.De bästa borgmästarna prioriterar internationalisering och främjar handel. Amsterdams viceborgmästare Kajsa Ollongren med svenskt påbrå försöker alltid ha med sig några företag när hon reser för att ytterligare stärka Amsterdam som en av Europas attraktiva startupstäder. Utöver talang, teknik och frihandel, behövs bra infrastruktur och effektiv styrning.

Kommunalpolitiken är generellt styvmoderligt behandlad av partierna i Sverige. Även om partierna inte skulle erkänna det öppet, anses det finare att hålla på med nationell än lokal politik. Men hur stadsregioner organiseras och leds, spelar roll för konkurrenskraft och resultat.Det politiska ointresset för städerna avslöjar sig på minst två sätt. Det ena är politikens innehåll. Regionalpolitik har blivit synonymt att hålla liv i glesbefolkade landsändar. När hörde någon en nationell politiker tala om att vi behöver en politik för att stärka Stockholm? Eller att se till att utveckla Stockholm-Uppsala-regionen till en riktig metropol och driva på för att Malmö och Göteborg ska bli miljonstäder?

Det andra är att det är högre status i politikervärlden att vara statsråd än kommunalråd. Ledarskapet är inte tillräckligt prioriterat. Det är inte heller säkert att det är samma egenskaper och erfarenheter som krävs för att leda en global stad som att sitta i riksdag eller regering. Stockholms stad har en budget på omkring 50 miljarder kronor per år och investerar utöver det för uppemot sju miljarder kronor.

När man frågar folk omkring sig om de vet vad Stockholms ledande politiker heter är det förvånansvärt många som inte vet. Detta fastän att leda Stockholm är ett mycket viktigare uppdrag än många ministerposter. Det är hög tid att uppgradera det lokala styrets anseende. Bara då kan vi spela i konkurrenskraftens elitserie.

Source:www.svd.se
https://www.svd.se/for-elitspel-kravs-de-basta-borgmastarna

Patrons