The Swedish Chamber is looking for two interns for fall 2018!

Back to overview

The Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands provides a dynamic networking platform to promote commercial and industrial relations between Dutch and Swedish individuals and businesses. During the fall semester of 2018 we offer two internships to motivated and dedicated students who are at the end of their education.

 

Praktikplats 1: Event Management & YP Young Professionals
Denna praktikplats innefattar att:

 • Assistera i programplanering och utförande av Handelskammarens events.
 • Marknadsföra Handelskammarens aktiviteter samt kontakt med potentiella nya medlemmar till YP och Handelskammaren.
 • Arbeta med administrativa uppgifter.
 • Delta vid möten med samarbetspartners.
 • Representera Handelskammaren och YP vid olika event.
 • Ansvara för utformning och genomförande av YP:s events, medlemsadministration samt koordinering av YP:s kommittésammanträden.

Till denna praktikplats söker vi en marknadsföringsorienterad ekonomistudent från svenskt universitet eller högskola.

Praktikplats 2: Media och Kommunikation
Denna praktikplats innefattar att:

 • Utveckla och implementera Handelskammarens strategi för kommunikation och sociala medier.
 • Marknadsföra Handelskammarens aktiviteter via hemsida och sociala medier.
 • Utforma Handelskammarens och YP:s nyhetsbrev, inbjudningar och informationsmaterial.
 • Underhålla digitalt medlemsregister samt andra administrativa uppgifter.
 • Till denna praktikplats söker vi en marknadsföringsorienterad media- och kommunikationsstudent med intresse för grafisk design och erfarenhet av sociala medier, från svenskt universitet eller högskola.

Allmänna villkor

 • Svensk medborgare.
 • Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola.
 • Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.
 • Praktikanten ska vara försäkrad.Ingen ersättning utgår för praktikperioden & praktikanten förväntas själv ordna boende.

Ansökningsbrev samt CV med foto skickas till: info@swedishchamber.nl
Ansökningar behandlas löpande. Sista ansökningsdatum HT 2018: 27 april 2018.

Patrons