Driva företag i Nederländerna

Registrera företag i Nederländerna

En översikt om att registrera, etablera eller expandera företag i Nederländerna

Av Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Nederländska motsvarigheten till Bolagsverket – Kamer van Koophandel

Nederlänska motsvarigheten till bolagsverket kallas för Kamer van Koophandel (KvK). Nedan hittar du en steg för steg guide hur du påbörjar processen att registrera ditt bolag hos KvK:

1. Giltig identifikation (ID) (medborgarskap i Nederländerna eller annat EU land, eller giltig uppehållstillstånd i Nederländerna)
2. Kontoutdrag som ej är äldre än 30 dagar
3. Bevis på folkbokföringsadress
4. Hyreskontrakt eller en avsiktsförklaring att hyra lokal för ditt företag

För att registrera bolaget fyller du i ett formulär (på nederländska) och bokar ett möte. Notera att du behöver fylla i formuläret innan du kan boka ett möte. Mötet måste bokas digitalt. 

Registrera bolag på distans 
Det är möjligt att registrera ett bolag i Nederländerna när du är bosatt i ett annat land. Det finns flertal regler att följa för att göra detta möjligt. Du måste till exempel ha fysiska aktiviteter i Nederländerna samt ha en adress för ditt företag. 

I Svenska Handelskammarens nätverk finns flertalet företag som rådgiver vid etablering i Nederländerna. Vill du få kontakt med något av dessa företag? Klicka då här

Skatt och moms i Nederländerna

En översikt över skatteprocesser, myndigheter, moms och bolagsskatt

Av Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Nederländska Skatteverket – Belastingsdienst 

Generellt i Nederländerna ska alla registrerade bolag varje år lämna årsredovisningar och deklarationer till Belstingsdienst, den nederlänska motsvarigheten till Skatteverket. Du bör alltid ha hjälp av en kvalificerad revisor när du förbereder deklarationer och redovisningar för att vara säker att du följer lokala skatteregler och ansvarsområden som representant för ditt företag.

Moms – BTW
Företag som säljer produkter och tjänster i Nederländerna behöver i regel betala moms. Skattereglerna för moms beror på vilka tjänster eller produkter som säljs. Skattesatserna ligger på antigen 0%, 9% eller 21%. För att på ett korrekt sätt hantera frågor gällande moms rekommenderar vi att ta hjälp av en kvalificerad revisor som kan hjälpa dig hantera dina frågor.

I Svenska Handelskammarens nätverk finns flertalet företag som rådgiver företag gällande skattefrågor i Nederländerna. Vill du få kontakt med något av dessa företag? Klicka här för att kontakta oss så hjälper vi dig.

Hämta information om företag i Nederländerna

Letar du efter information om ett bolag från Nederländerna? Nedan finns en översikt av hur du hittar mer information

Av Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Kamer van Koophandel ”Handelsregister”

När du ska göra affärer med  ett Nederländskt bolag kan det ibland vara intressant att leta mer information om företaget. Varje bolag i Nederländerna måste vara registrerade hos holländska bolagsverket ”Kamer van Koophandel” (KvK). På deras hemsida kan du hitta information om bolaget är registrerat, aktivt, eller vem som är företrädare för bolaget. Detta hittar man i KvKs ”Handelsregister” som du kan hitta här

Sidan är på nederländska, fyll i företagets namn undet ”Zoeken” och tryck på enter. Efter det kommer alla Nederländska bolag med det namnet dyka upp.

Kamer Von Koophandel erbjuder även mer avancerade analyser av bolag, såsom kreditupplysningar, ägarstrukturer bland annat. För att se vad de har att erbjuda kan du klicka här.

Arbetsrätt och anställningar i Nederländerna

En översikt över personalfrågor och arbetsrätt i Nederländerna

Av Svenska Handelskammaren i Nederländerna

30% Ruling

För utländska personer som blir anställda i Nederländerna finns möjligheten att få ett skatteavdrag riktade mot de extra kostnader som oftast uppstår när man flyttar utomlands. Detta avdrag kallas för 30% Ruling och ger ett 30% avdrag på din inkomstskatt. För att läsa mer om vilka som är behöriga att söka kan du klicka här

Placera anställda i Nederländerna

Om du driver ett bolag i ett annat land men behöver placera anställda i Nederländerna under en begränsad tid så behöver du förhålla dig till Nederländska lagar och regler. Du behöver till exempel registrera dina anställda hos det nederländska skatteverket (Belastungsdienst) samt följa lagar om t.ex. minimilön. För mer information om att placera anställda i Nederländerna under en begränsad till klicka här.

Har du fler frågor kring anställningar i Nederländerna? I Svenska Handelskammarens nätverk finns flertalet företag som rådgiver företag gällande arbetsrätt och personalfrågor. Vill du få kontakt med något av dessa företag? Klicka här för att kontakta oss så hjälper vi dig.

Behöver du mer information eller rådgivning?

I vårt nätverk finns flertalet medlemmar som arbetar med företagsetablering, skatt, marknadsföring, rekrytering bland annat. Vill du få kontakt med någon av våra medlemmar? 

Av Svenska Handelskammaren i Nederländerna

I vårt nätverk finns flertalet företag som konsulterar företag gällande olika frågor om att driva företag i Nederländerna. Behöver du en partner som kan hjälpa dig med din etablering, eller behöver du få kontakt med en skatterådgivare? 

Klicka här för att kontakta oss så kan vi rekommendera någon av våra medlemsföretag och matcha dig med rätt hjälp eller partnerskap. 

Medlemskap i Svenska Handelskammaren

Funderar du på att expandera till Nederländerna? Vi erbjuder ett dynamiskt affärsnätverk där du kan knyta lokala kontakter och utveckla dina affärer

Av Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Svenska Handelskammaren i Nederländerna erbjuder ett flertal olika möjligheter för Svenska och Nederländska företag och organisationer att utvecklas och växa. Handelskammaren är den ultimata plattformen för innovation, organisation och affärsutveckling samt utveckla värdefulla kontakter i det svensk-nederländska näringslivet. Detta är en bra möjlighet för små som stora bolag att ta del av den kollektiva kunskap som nätverket har att erbjuda. Vi kan de viktigaste aspekterna av att starta och utveckla ditt företag i Nederländerna.

Läs mer om medlemskap

ADVERTISEMENT

Patrons