International Trade Scholar – Ansökan är öppen!

Back to overview

Ansökan Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

International Trade Scholarship

20 juni 2020 – 20 juni 2021

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.

Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom följande områden: events, management, marknadsföring, kommunikation, medlemskapsrekrytering samt medlemskapsretention. Du kommer även delta i att driva kammarens underorganisation Young Professionals (YP). Detta genom att tillhandahålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Inom ramarna för YP bedrivs både entreprenörskaps- och ledarskapsforum med syftet att utbilda unga framåtsträvande personer genom erfarenhetsutbyten och nätverkande.

Svenska Handelskammaren i Nederländerna sitter på Epicenter Amsterdam. Epicenter är ett Digital House of Innovation som idag finns i Oslo, Stockholm, Helsinki, New York och i Amsterdam. På Epicenter möts lokala och internationella företag samt entreprenörer för att samarbeta, utbyta erfarenheter, lära och utveckla sina företag. Stipendiaten kommer att arbeta med att utveckla samarbetet mellan Svenska Handelskammaren och Epicenter Amsterdam till nytta för kammarens medlemmar i alla avsikter inom de områden som angetts ovan.

Den som söker skall:

  • Vara initiativrik och ha visat prov på entreprenörsanda.
  • Bör ha avslutat sin utbildning på högskola eller universitet, gärna med inriktning på ekonomi.
  • Besitta mycket goda kunskaper att formulera sig i tal och skrift i både engelska och svenska.
  • För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat studier på kandidat eller magisternivå på ett svenskt universitet eller högskola.

 

Stipendiesumman uppgår till 190.000 kronor och utdelning sker två gånger om året för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i Nederländerna.

Ansökningsbrev samt CV skickas till: Kerstin Gerlagh, Managing Director på Svenska

Handelskammaren i Nederländerna, kerstin.gerlagh@swedishchamber.nl

Sista ansökningsdatum: 20 januari 2020

Vid frågor, vänligen kontakta Kerstin Gerlagh på telefon eller mail:

+31(0)203203226

kerstin.gerlagh@swedishchamber.nl

Patrons