The Swedish Chamber is looking for one intern and one scholar for spring 2019!

Back to overview

The Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands provides a dynamic networking platform to promote commercial and industrial relations between Dutch and Swedish individuals and businesses. During the spring semester of 2019, we offer one internship and one scholarship to motivated and dedicated students who are at the end of their education.

 

1. Praktikplats: Media och kommunikation

Svenska Handelskammaren i Nederländerna söker en praktikant för vårterminen 2019, 14 januari – 19 juni 2019. Svenska Handelskammaren i Nederländerna tillhandahåller en dynamisk nätverksplattform för att främja samarbetet mellan svenskt och nederländskt näringsliv. VT 2019 erbjuder vi en praktikplats till en driven och motiverad student som befinner sig i slutet av sin utbildning.

Praktikplatsen innefattar att:
• Utveckla och implementera Handelskammarens strategi för kommunikation och sociala medier.
• Marknadsföra Handelskammarens aktiviteter via hemsida och sociala medier.
• Utforma Handelskammarens och Young Professionals nyhetsbrev, inbjudningar och informationsmaterial.
• Underhålla digitalt medlemsregister samt andra administrativa uppgifter.
Till denna praktikplats söker vi en marknadsföringsorienterad media- och kommunikationsstudent med intresse för grafisk design och erfarenhet av sociala medier, från svenskt universitet eller högskola.

Allmänna villkor
• Svensk medborgare.
• Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola.
• Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.
• Praktikanten ska vara försäkrad.
• Ingen ersättning utgår för praktikperioden & praktikanten förväntas själv ordna boende.
Ansökningsbrev samt CV med foto skickas till: info@swedishchamber.nl
Sista ansökningsdatum: 5 november 2018

 

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.
2. Stipendiat till Svenska Handelskammaren i Nederländerna
18 februari 2019 – 17 februari 2020

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom följande områden: medlemskapsrekrytering, medlemskapsretention, kommunikation och event. Du kommer även delta i att driva kammarens underorganisation Young Professionals (YP). Detta genom att tillhandahålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Inom ramarna för YP bedrivs både entreprenörskaps- och ledarskapsforum med syftet att utbilda unga framåtsträvande personer genom erfarenhetsutbyten och nätverkande.

Svenska Handelskammaren i Nederländerna kommer från och med 1 januari 2019 flytta till nya lokaler i Epicenter Amsterdam. Epicenter är ett Digital House of Innovation som idag finns i Oslo, Stockholm och i Amsterdam. På Epicenter möts lokala och internationella företag samt entreprenörer för att samarbeta, utbyta erfarenheter, lära och utveckla sina företag. Stipendiaten kommer att arbeta med att utveckla samarbetet mellan Svenska Handelskammaren och Epicenter Amsterdam till nytta för kammarens medlemmar i alla avsikter inom de områden som angetts ovan.

Den som söker skall:
• Vara initiativrik och ha visat prov på entreprenörsanda.
• Bör ha avslutat sin utbildning på högskola eller universitet, gärna med inriktning på ekonomi.
• Besitta mycket goda kunskaper att formulera sig i tal och skrift i både engelska och svenska.
Stipendiesumman uppgår till 190.000 kronor och tillträde sker i februari 2019 för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i Amsterdam.
Ansökningsbrev samt CV skickas till: Kerstin Gerlagh, Managing Director på Svenska Handelskammaren i Nederländerna, kerstin.gerlagh@swedishchamber.nl
Sista ansökningsdatum: 15 november 2018

Vid frågor, vänligen kontakta Kerstin Gerlagh, Managing Director på telefon eller mail:
+31(0)203203226
kerstin.gerlagh@swedishchamber.nl

Patrons